decision making

decision making
sprendimo priėmimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Motyvuotas vieno sprendimo iš kelių galimų pasirinkimas. Pasirinktas sprendinys turi turėti bent du alternatyvius sprendimus. Teisingu sprendimu laikomas toks, kurio realizavimo tikimybė lygi 0 arba 1; visų kitų sprendimų tikimybė svyruoja nuo 0 iki 1. Kuo sprendimo priėmimo tikimybė artimesnė vienetui, tuo mažesnė rizika, kad jis bus klaidingas, netikras. Tokia sprendimo priėmimo formalizacija leidžia sudaryti tikimybių modelius. Sprendimas priimamas vadovaujantis kokiu nors kriterijumi. Asmenybei toks kriterijus gali būti poreikis, grožis, nauda, aspiracijų lygis, dorovės norma ir pan. Pasirinkti teisingą sprendimą trukdo įvairios aplinkybės, informacijos trūkumas, netikrumas, nesugebėjimas teikti pirmumo, įvertinti reikšmingumo ir pan. Sprendžiant matematinį uždavinį, turi būti gaunamas vienas teisingas atsakymas, kurį lemia uždavinio sąlyga, o sprendžiant asmeninę problemą teisingi atsakymai gali būti keli – svarbu siekti teisingiausio. Pedagoginiame darbe svarbu priimti teisingus sprendimus diagnozuojant ir vertinant mokinių žinias, mokėjimus, įgūdžius, išsiauklėjimo kokybę, asmenybę, objektyvias ir subjektyvias pedagoginio proceso situacijas. atitikmenys: angl. decision making vok. Entscheidung rus. принятие решения ryšiai: palyginkapsisprendimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • decision-making — UK US noun [uncountable] ★ the process of deciding what to do about something, especially in an organization the consensus approach to decision making Employees are now demanding greater involvement in the decision making process. Thesaurus:… …   Useful english dictionary

 • decision-making — deˈcision ˌmaking noun [uncountable] the process of making important business, political, or legal decisions: • government proposals aimed at improving the quality of decision making by the High Court • Lobbyists will always try to influence the… …   Financial and business terms

 • decision making — index government (administration) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Decision making — For Decision making in groups, see Group decision making. Sample flowchart representing the decision process to add a new article to Wikipedia. Decision making can be regarded as the mental processes (cognitive process) resulting in the selection …   Wikipedia

 • decision-making — N UNCOUNT Decision making is the process of reaching decisions, especially in a large organization or in government. She wants to see more women involved in decision making... Shortening the decision making process would provide one solution …   English dictionary

 • decision-making — de cision ,making noun uncount * the process of deciding what to do about something, especially in an organization: the consensus approach to decision making Employees are demanding much greater involvement in the decision making process …   Usage of the words and phrases in modern English

 • decision-making */ — UK / US noun [uncountable] the process of deciding what to do about something, especially in an organization the consensus approach to decision making Employees are now demanding greater involvement in the decision making process …   English dictionary

 • decision-making — /dəˈsɪʒən meɪkɪŋ/ (say duh sizhuhn mayking) noun 1. the process by which a person arrives at a decision, blending knowledge, experience and intuition. 2. the making of major decisions, as in the area of government, administration, business, etc.… …  

 • decision-making — de cision .making n [U] the process of making important decisions ▪ attempts to involve workers in decision making …   Dictionary of contemporary English

 • decision making — The act of deciding between alternative courses of action. In the running of a business, accounting information and techniques are used to facilitate decision making, especially by the provision of decision models, such as discounted cash flow,… …   Accounting dictionary

 • decision making — The act of deciding between two or more alternative courses of action. In the running of a business, accounting information and techniques are used to facilitate decision making, especially by the provision of decision models, such as discounted… …   Big dictionary of business and management

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”